Phùng Xuân Nhạ » Giáo dục » Cắt giảm, đơn giản hóa 121 điều kiện kinh doanh lĩnh vực giáo dục

(Giáo dục) - Ngày 18-10, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố đã hoàn thành cắt giảm, đơn giản hóa 121 trong số 212 điều kiện kinh doanh. Như vậy, năm 2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã cắt giảm, đơn giản hóa 57,1% tổng số điều kiện kinh doanh, hoàn thành vượt mức 5,2% so với đề xuất.Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh (ĐKKD) thuộc phạm vi quản lý của Bộ GD-ĐT cho thấy tổng số ĐKKD đã cắt giảm, đơn giản hóa năm 2018 là 121/212 ĐKKD, chiếm 57,1% tổng số ĐKKD.

Cắt giảm, đơn giản hóa 121 điều kiện kinh doanh lĩnh vực giáo dục

Cắt giảm, đơn giản hóa 121 điều kiện kinh doanh lĩnh vực giáo dục

Sau khi Nghị định số 86/2018/NĐ-CP quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục có hiệu lực thi hành, thay thế Nghị định số 73/2012/NĐ-CP của Chính phủ, Bộ GD-ĐT đã hoàn thành 100% việc cắt giảm, đơn giản hóa các ĐKKD được đề xuất tại Phương án đề xuất liên quan đến Nghị định số 73 và cắt giảm/đơn giản hóa thêm 12 ĐKKD so với Phương án đề xuất. Cụ thể: Đã cắt giảm 24/212 ĐKKD (chiếm 11,30%); Đơn giản hóa 4/212 ĐKKD (chiếm 1,90%). Tỷ lệ cắt giảm, đơn giản hóa ĐKKD: 13,20%.

Đối với Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, Bộ GD-ĐT đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 135/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục. Theo đó, Bộ GD-ĐT đã cắt giảm 57/212 ĐKKD (chiếm 26,9%); đơn giản hóa 36/212 ĐKKD (chiếm 17%), tỷ lệ cắt giảm, đơn giản hóa ĐKKD đạt 43,90%.

(Theo Nhân Dân)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về [email protected]
Thích và chia sẻ bài này trên: