Phùng Xuân Nhạ » "Hải quân Hoàng gia Canada"

Hải quân Hoàng gia Canada

Hai tàu Hải quân Hoàng gia Canada cập Cảng quốc tế Cam Ranh

Hai tàu Hải quân Hoàng gia Canada cập Cảng quốc tế Cam Ranh

10/06/2019 Ngày 10-6, Tàu Hải quân Hoàng gia Canada (HMCS) Regina và tàu tiếp vận hậu cần hải quân (NRU) Asterix đã cập Cảng Quốc tế Cam Ranh (Khánh Hoà). Hai tàu Hải quân Hoàng gia Canada cập Cảng quốc tế Cam Ranh Trong buổi lễ tiếp đón đoàn Hải quân Hoàng gia Canada, đại diện Bộ tư lệnh Vùng 4 Hải quân và sở Ngoại vụ...