Phùng Xuân Nhạ » "ky hop thu 7"

ky hop thu 7

Kỳ họp thứ 7 của Quốc hội dự kiến xem xét thông qua nhiều dự án luật

Kỳ họp thứ 7 của Quốc hội dự kiến xem xét thông qua nhiều dự án luật

15/05/20196 dự án luật dự kiến sẽ được thông qua trong kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV khai mạc vào ngày 20/5/2019. Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV dự kiến khai mạc vào ngày 20/5 Theo dự kiến chương trình kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV gửi xin ý kiến các đại biểu Quốc hội, kỳ họp Quốc hội dự kiến diễn...